Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Абітурієнтам

Кафедра систем електропостачання

спеціальність - 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Блоки дисциплін професійного спрямування:

  Електротехнічні системи електроспоживання

 Енергетичний менеджмент

Кафедра електропривода

спеціальність - 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Блоки дисциплін професійного спрямування:

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Програмовані мехатронні та робототехнічні системи автоматизації

Кафедра відновлюваних джерел енергії

спеціальність - 141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Блок дисциплін професійного спрямування:

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальних технологій

спеціалність - 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Кафедра перекладу

спеціальність - 035 Філологія 

спеціалізація: Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

© 2006-2019 Інформація про сайт