Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Вибіркові дисципліни, спрямовані на розвиток соціальних навичок (Soft skills)
для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

2022 року вступу (на 2-й семестр)

 №   Назва дисципліни
Робоча програма Силабус Список студентів,
які обрали дисципліну   
    1 Сталий розвиток енергетики Робоча програма Силабус СРЕ-22м  
    2

Зелена промисловість

Робоча програма
Силабус
не обрано  
    3

Основи критичного мислення

Робоча програма
Силабус
ОКМ-22м
    4

Соціальна відповідальність бізнесу

Робоча програма
Силабус
не обрано
    5

Психологія продажу на
високотехнологічних ринках

Робоча програма
Силабус ППВР-22м
    6

Авторське право

Робоча програма
Силабус
не обрано
    7 Правова охорона комп'ютерних
програм
Робоча програма
Силабус
не обрано
    8

Академічна мобільність індивіда

Робоча програма
Силабус
не обрано
   9 Домедична допомога: теорія
та практика
Робоча програма
Силабус

ДДТП-22м

 10 Психологія управління Робоча програма
Силабус

ПУП-22м

 11 Соціальний захист та соціальна
безпека
Робоча програма
Силабус

не обрано
Фахові вибіркові дисципліни

для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

2022 року вступу (на 2-й семестр)

 №   Назва дисципліни
Робоча програма Силабус Список студентів,
які обрали дисципліну   
для здобувачів спеціальності 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
    1 Історія перекладу Робоча програма Силабус ІП-035-22м
    2

Особливості усного перекладу

Робоча програма
Силабус
ОУП-035-22м
    3

Порівняльна стилістика українського та
англійського наукового мовлення

Робоча програма
Силабус
ПСУ-035-22м  
    4

Теорія та практика макроперекладу

Робоча програма
Силабус
не обрано
    5

Особливості художнього перекладу

Робоча програма
Силабус ОХП-035-22м
    6

Проблеми міжкультурної комунікації та
перекладу

Робоча програма
Силабус
не обрано  
    7 Лінгвістична прагматика Робоча програма
Силабус
не обрано
    8

Літературознавчі концепції ХХІ сторіччя

Робоча програма
Силабус
не обрано
    9 Лінгвокультурологічні аспекти комунікації
у сфері етичного дискурсу

Робоча програма

Силабус

не обрано

для здобувачів спеціальності 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 1 Оптимізація процесів електромеханічного
перетворення енергії
Робоча програма Силабус ОПЕПЕ 141м-22
 2 Сучасні методи синтезу систем керування Робоча програма
Силабус
СМССК 141м-22
 3 Схемотехнічне проектування в
електромеханіці
Робоча програма
Силабус
СПЕМ 141м-22
 4 Електромеханічні системи загально-
промислових установок
Робоча програма
Силабус
ЕСЗУ 141м-22
 5 Мережеві технології автоматизації Робоча програма
Силабус
МТА 141м-22
 6 Інтелектуальні системи керування
та захисту
Робоча програма
Силабус
ІСКЗ 141м-22
 7 Інноваційні теплові та електричні
джерела енергії
Робоча програма
Силабус
ІТЕДЕ 141м-22
 8 Електромагнітна сумісність систем
електропостачання
Робоча програма
Силабус
ЕМС 141м-22
 9 Управління електроспоживанням Робоча програма
Силабус
УЕС 141м-22
 10 Сучасна перетворювальна техніка Робоча програма
Силабус
СПТ 141м-22
 11 Енергозбереження у промисловому та
муніципальному секторах
Робоча програма
Силабус
ЕПМС 141м-22
 12 Моделювання об'єктів електроенергетики Робоча програма
Силабус
МОЕ 141м-22
 13 Перспективні тенденції розвитку
відновлюваної енергетики
Робоча програма
Силабус
ПТРВЕ 141м-22

для здобувачів спеціальності 151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

1 Комп'ютерно-інтегровані технології
інтернет речей користувачів
Робоча програма
Силабус
не обрано
2 Протоколи комп'ютеризованих систем
індустріальних інтернет речей
Робоча програма
Силабус
ПКСІ 151м-22
3 Використання методів машинного навчання
комп'ютерно-інтегрованих систем інтернет
речей користувача
Робоча програма
Силабус
ВММН 151м-22
4 Методи і алгоритми створення систем
нечіткого автоматичного керування
індустріальних інтернет речей
Робоча програма
Силабус
не обрано
5 Моделювання об'єктів і систем управління  Робоча програма
Силабус
МОСУ 151м-22
6 Мережеві технології автоматизації Робоча програма
Силабус
не обрано
7 Сучасні методи синтезу систем керування Робоча програма
Силабус
не обрано
8 Інтелектуальні системи керування та
захисту
Робоча програма
Силабус
не обрано
9 Інноваційні теплові та електричні
джерела енергії
Робоча програма
Силабус
ІТЕДЕ 151м-22
10 Перспективні тенденції розвитку
відновлюваної енергетики
Робоча програма
Силабус
не обрано
11 Моделювання об'єктів електроенергетики Робоча програма
Силабус
не обрано
12 Електромагнітна сумісність систем
електропостачання
Робоча програма
Силабус
не обрано

для здобувачів спеціальності 152. Метрологія та інормаційно-вимірювальна техніка

1 Метрологічна експертиза та нормоконтроль Робоча програма
Силабус
МЕН 152м-22
2 Стандартизація та сертифікація Робоча програма
Силабус
не обрано
3 Інформаційно-вимірювальні системи Робоча програма
Силабус
ІВС 152м-22
4 Сенсорні системи Робоча програма
Силабус
не обрано
5 Інтелектуальні технології вимірювань Робоча програма
Силабус
ІТВ 152м-22
6 Інтелектуальні продукти та системи Робоча програма
Силабус
не обрано


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт