Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Електротехнічний факультет

Факультет заснований у 1962 році. Декан факультету – Іванов Олексій Борисович, кандидат технічних наук, професор кафедри відновлювальних джерел енергії. Напрямки наукової діяльності: дослідження і розробка електрообладнання та систем автоматизації. Декан з 2006 р.

Деканат: 1 корпус, ауд. 30 Тел.: +38(056) 373-07-24
E-mail: Ivanov@nmu.org.ua або dekanat.etfdp@gmail.com

До складу електротехнічного факультету входять кафедри:

Кафедра систем електропостачання

Кафедра електропривода

Кафедра відновлюваних джерел енергії

Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальних технологій

Кафедра перекладу


На електротехнічному факультеті готують фахівців:

спеціальність - 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Блоки дисциплін професійного спрямування:

електротехнічні системи електроспоживання

енергетичний менеджмент

електромеханічні системи автоматизації та електропривод

програмовані мехатронні та робототехнічні системи автоматизації

нетрадиційні та відновлювані джерела енергії


спеціальність - 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізація: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка


спеціальність - 035 Філологія

Спеціалізація: 035.041 Германськи мови та літератури (переклад включно), перша - англійська.


Життя факультету:

Розклад занять

Новини та оголошення

Корисна інформація

Інформація для абітурієнтів

Історія факультету

Вчена рада факультету


© 2006-2019 Інформація про сайт