Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Статуту Національного гірничого університету, на підставі рішень зборів трудових колективів факультетів Національного гірничого університету, наказом № 246 від 1 липня 2010 року була затверджена Вчена рада електротехнічного факультету.

Склад Ради:

академік НАН України, проф. Півняк Г.Г.

проф. Бешта О.С.

проф. Іванов О.Б.

проф. Випанасенко С.І.

проф. Казачковський М.М.

проф. Шкрабець Ф.П.

проф. Корсун В.І.

проф. Введенська Т.Ю.

доц. Гребенюк А.М. (вчений секретар ЕТФ)

доц. Бородай В.А.

ст. викладач Ковальов О.Р.

ст. викладач Федоров С.І.

ст. лаборант Молчанов В.І.

студ. гр. ЕЕ-12-2 Кунпан А.М. (студ. самоврядування

студ. гр. ЕМ-13-2 Деркач М.В.

студ. гр. ФЛ-14-1 Тістечок О.В.

© 2006-2018 Інформація про сайт