Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Статуту Національного гірничого університету, на підставі рішень зборів трудових колективів факультетів Національного гірничого університету, наказом № 246 від 1 липня 2010 року була затверджена Вчена рада електротехнічного факультету.

Склад Ради:

академік НАН України, проф. Півняк Г.Г.

проф. Бешта О.С.

проф. Іванов О.Б.

проф. Випанасенко С.І.

проф. Казачковський М.М.

проф. Шкрабець Ф.П.

проф. Введенська Т.Ю.

доц. Бородай В.А.

ст. викладач Ковальов О.Р. 

ст. викладач Федоров С.І.

ст. лаборант Молчанов В.І.

студ. гр. 035-16-1 Гайда М. (студ. самоврядування

студ. гр. 035-16-1 Рутус К.

© 2006-2019 Інформація про сайт