Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Склад  Вченої ради електротехнічного факультету:

 

Голова Вченої ради - проф. Іванов О.Б.

Секретар - доц. Колб А.А.


Члени Вченої ради:


член-кореспондент НАН України, проф. Бешта О.С.

проф. Азюковський О.О.

проф. Випанасенко С.І.

проф. Казачковський М.М.

проф. Рогоза М.В.

проф. Введенська Т.Ю.

проф. Ткачов В.В.

доц. Бородай В.А.

доц. Ципленков Д.В.

ст. викладач Ковальов О.Р. 

ст. викладач Федоров С.І.

ст. лаборант Титова О.О.

студ. Лейченко Б.О.(студ. самоврядування

студ. Сириця М.О., Біловол А.І.

© 2006-2020 Інформація про сайт