Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Спеціальність

Назва дисципліни

Робоча програма

Силабус

для студентів другого (магістерського) рівня (2021 рік вступу)

навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills

фахові навчальні дисципліни

для студентів першого (бакалаврського) рівня
(2021 рік вступу, скорочена форма навчання)

навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills

фахові навчальні дисципліни

© 2006-2021 Інформація про сайт