Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Фахові вибіркові дисципліни
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей
141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
174. Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка
2023 року вступу (на 1-й курс), скорочений термін навчання

 №   Назва дисципліни
Робоча програма Силабус Список студентів,
які обрали дисципліну   
1

Енергетичні мережі будівель та споруд

Робоча програма
Силабус

триває вибір

2

Механіка машин

Робоча програма
Силабус

триває вибір

3

Основи теплоенергетики

Робоча програма
Силабус

триває вибір

4Прикладні аспекти електротехнічної підготовки
фахівця
Робоча програма
Силабус

триває вибір

5 Сучасні засоби вимірювання, контролю та
діагностики в енергетиці
Робоча програма
Силабус
   

триває вибірВибіркові дисципліни, спрямовані на розвиток соціальних навичок (Soft skills)
для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей
035. Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
174. Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка
2023 року вступу (на 5-й курс), нормативний термін навчання

 №   Назва дисципліни
Робоча програма Силабус Список студентів,
які обрали дисципліну   
1

Smart-менеджмент сталого розвитку
громад у цифрову еру

Робоча програма
Силабус

триває вибір

2

Домедична допомога: теорія та практика

Робоча програма
Силабус

триває вибір

3

Європейські інструменти громадянської
smart-активності для сталого розвитку громад

Робоча програма
Силабус

триває вибір

4

Психологія продажів на
високотехнологічних ринках

Робоча програма
Силабус

триває вибір

5 Сталий розвиток енергетики Робоча програма
Силабус
   

триває вибір

6

Управління на основі моделей якості
та ділової досконалості

Робоча програма
Силабус

триває вибір


Фахові вибіркові дисципліни
для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти
на 2023/2024 навчальний рік

 №  Назва дисципліни
Робоча
програма
СилабусСписок студентів,
які обрали дисципліну   

Фахові вибіркові дисципліни для студентів спеціальності 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2023 року вступу (на 5-й курс), нормативний термін навчання 

 1 БіоенергетикаРобоча програма
Силабустриває вибір
 2 Екологічні аспекти генерації та споживання енергіїРобоча програмаСилабустриває вибір
 3 Електромагнітна сумісність систем
 електропостачання
Робоча програма Силабустриває вибір
 4 Електромеханічні системи загальнопромислових
 установок
Робоча програмаСилабустриває вибір
 5 Енергозбереження у промисловому та муніципальному   секторахРобоча програма Силабус триває вибір
 6 Енерготехнологічні системи промислових підприємствРобоча програма
Силабус 
триває набір
 7 Інноваційні теплові та електричні джерела енергії Робоча програмаСилабус
триває вибір
 8 Інтелектуальні системи керування та захисту Робоча програмаСилабус
триває вибір
 9 Мережеві технології автоматизації Робоча програмаСилабус
триває вибір
 10 Методолія наукових досліджень в енергетичній галузі Робоча програмаСилабус
триває вибір 
 11 Моделювання об'єктів електроенергетики Робоча програмаСилабус
триває вибір
 12 Перспективні тенденції розвитку відновлюваної
 енергетики
 Робоча програмаСилабус
триває вибір
 13 Системи генерації енергії Робоча програмаСилабус
триває вибір
 14 Сучасна перетворювальна техніка Робоча програмаСилабус
триває вибір
 15 Схемотехнічне проектування в електромеханіці Робоча програмаСилабус
триває вибір
 16 Технології виробництва вуглецевих матеріалів Робоча програмаСилабус
триває вибір
 17 Управління електроспоживанням Робоча програмаСилабус
триває вибір
         Фахові вибіркові дисципліни для студентів спеціальності 174. Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка 2023 року вступу (на 5-й курс), нормативнийний термін навчання 
 1Комп’ютерно-інтегровані технології інтернет речей користувачів
 Робоча програма Силабустриває вибір
 2Протоколи комп’ютеризованих систем індустріальних інтернет речей
 Робоча програма Силабустриває вибір
 3Використання методів машинного навчання комп'ютерно-інтегрованих систем інтернет речей користувачів 
 Робоча програма Силабустриває вибір
 4Методи і алгоритми створення систем нечіткого автоматичного керування індустріальних інтернет речей
 Робоча програма Силабустриває вибір
 5Моделювання об’єктів і систем управління
 Робоча програма Силабустриває вибір
 6Мережеві технології автоматизації
 Робоча програма Силабустриває вибір
 7Сучасні методи синтезу систем керування
 Робоча програма Силабустриває вибір
 8Інтелектуальні системи керування та захисту
 Робоча програма Силабустриває вибір
 9Інноваційні теплові та електричні джерела енергії
 Робоча програма Силабустриває вибір
 10Перспективні тенденції розвитку відновлюваної енергетики
 Робоча програма Силабустриває вибір
 11Моделювання об’єктів електроенергетики
 Робоча програма Силабустриває вибір
 12Електромагнітна сумісність систем електропостачання
 Робоча програма Силабустриває вибір
         Фахові вибіркові дисципліни для студентів спеціальності 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська 2023 року вступу (на 5-й курс), нормативний термін навчання
 1 Історія перекладу Робоча програма Силабустриває вибір
 2 Лінгвокультурологічні аспекти комунікації
 у сфері етичного дискурсу
 Робоча програма Силабустриває вибір
 3 Особистість перекладача і диверсифікація
 перекладів
 Робоча програма Силабустриває вибір
 4 Особливості усного перекладу Робоча програма Силабустриває вибір
 5 Особливості художнього перекладу Робоча програма Силабустриває вибір
 6 Порівняльна стилістика українського та
 англійського наукового мовлення
 Робоча програма Силабустриває вибір
 7 Практика наукового і технічного перекладу
 з 2-ої іноземної мови (німецької)
 Робоча програма Силабустриває вибір
 8 Практична стилістика першої іноземної мови Робоча програма Силабустриває вибір
 9 Проблеми міжкультурної комунікації та перекладу Робоча програма Силабустриває вибір
 10 Сучасні техніки перекладача-практика Робоча програма Силабустриває вибір
 11 Теорія мовленнєвих актів: умови успішного
 дискурсу
 Робоча програма Силабустриває вибір
 12 Теорія та практика макроперекладу Робоча програма Силабустриває вибір 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН ЗА ПОПЕРЕДНІ РОКИ

Вибіркові дисципліни, спрямовані на розвиток соціальних навичок (Soft skills)
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей
141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
2022 року вступу (на 2-й курс), скорочений термін навчання

 №   Назва дисципліни
Робоча програма Силабус Список студентів,
які обрали дисципліну   
1

Енергетична безпека

Робоча програма
Силабус

ЕБ-22ск

2

Бізнес-проєкти економіки України в
умовах війни та в повоєнний період

Робоча програма
Силабус

БПЕУ-22ск

3

Європейські стандарти сучасного
парламентаризму

Робоча програма
Силабус

ЄССП-22ск  

4

Основи європейського врядування

Робоча програма
Силабус

ОЄВ-22ск

5 Основи забезпечення інформаційної безпеки Робоча програма
Силабус
   

ОЗІБ-22ск

6

Сталий розвиток електроенергетики

Робоча програма
Силабус

СРЕЕ-22ск
Вибіркові дисципліни, спрямовані на розвиток соціальних навичок (Soft skills)

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

2021 року вступу (на 3-й курс), нормативний термін навчання

 №   Назва дисципліни
Робоча програма Силабус Список студентів,
які обрали дисципліну   
1

Енергетична безпека

Робоча програма
Силабус

ЕБ-21

2

Бізнес-проєкти економіки України в
умовах війни та в повоєнний період

Робоча програма
Силабус

БПЕУ-21

3

Європейські стандарти сучасного
парламентаризму

Робоча програма
Силабус

ЄССП-21

4

Основи європейського врядування

Робоча програма
Силабус

ОЄВ-21

5 Основи забезпечення інформаційної безпеки Робоча програма
Силабус

ОЗІБ-21  

6

Сталий розвиток електроенергетики

Робоча програма
Силабус
не обрано

Вибіркові дисципліни, спрямовані на розвиток соціальних навичок (Soft skills)

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей

141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
2021 року вступу (на 3-й курс), скорочений термін навчання

 №   Назва дисципліни
Робоча програма Силабус Список студентів,
які обрали дисципліну   
1

Енергетична безпека

Робоча програма
Силабус
ЕБ-21ск

2

Захист прав і свобод людини

Робоча програма
Силабус

ЗПСЛ-21ск  

3

Європейські безпекові механізми

Робоча програма
Силабус

ЄБМ-21ск

4 Основи забезпечення інформаційної безпеки Робоча програма
Силабус
   

ОЗІБ-21ск

 5 Повоєнна економіка України -
інноваційно-інвестиційний проєкт розвитку
Робоча програма
Силабус

ПЕУ-21ск

 6Екологічно відповідальне споживання
та виробництво 
Робоча програмаСилабусЕВСВ-21ск 


Вибіркові дисципліни, спрямовані на розвиток соціальних навичок (Soft skills)
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
2020 року вступу (на 4-й курс), нормативний термін навчання

 №   Назва дисципліни
Робоча програма Силабус Список студентів,
які обрали дисципліну   

1

Енергетична безпека

Робоча програма
Силабус

ЕБ-20

2

Повоєнна економіка України - інноваційно-інвестиційний проєкт розвитку

Робоча програма
Силабус

ПЕУ-20

3

Захист прав і свобод людини

Робоча програма
Силабус

ЗПСЛ-20

       4

Європейські безпекові механізми

Робоча програма
Силабус

ЄБМ-20

5 Основи забезпечення інформаційної безпеки Робоча програма
Силабус

ОЗІБ-20

Фахові вибіркові дисципліни

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 №   Назва дисципліни
Робоча
програма
Силабус Список студентів,
які обрали дисципліну   

Фахові вибіркові дисципліни для студентів спеціальності 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2022 року вступу (на 2-й курс), скорочений термін навчання 

 1  Основи вітроенергетикиРобоча програма
Силабус 141-22ск ОВ,
141-22зск ОВ
 2 Спеціальні електричні машиниРобоча програмаСилабус141-22ск СЕМ
 3 Теорія електроприводуРобоча програма Силабус141-22ск ТЕ 
 4 Техніка високих напруг Робоча програмаСилабус141-22ск ТВН,
141-22зск ТВН 
 5 Технічна термодинаміка та
 тепломасообмін
Робоча програма Силабус не обрано 
         Фахові вибіркові дисципліни для студентів спеціальності 151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 2022 року вступу (на 2-й курс), скорочений термін навчання 
 1Багаторівневі системи автоматизації  Робоча програма Силабусне обрано
 2Інтерфейси та протоколи передачі даних
 Робоча програма Силабус151-22ск ІППД
 3Інформаційно-вимірювальні системи Робоча програма Силабусне обрано
 4Комп'ютеризовані системи керування
та автоматика
 Робоча програма Силабусне обрано
 5Комп'ютерна логіка
 Робоча програма Силабус151-22ск КЛ
 6Основи вітроенергетики
 Робоча програма Силабус151-22ск ОВЕ
 7Основи збирання, обробки і передачі інформації Робоча програма Силабус151-22ск ОЗО
 8Програмно-технічні комплекси комп'ютерно-
інтегрованих технологій
 Робоча програма Силабус151-22ск ПТК
 9Спеціальні електричні машини Робоча програма Силабусне обрано
 10Теорія автоматів Робоча програма Силабусне орано
         Фахові вибіркові дисципліни для студентів спеціальності 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська 2021 року вступу (на 3-й курс), нормативний термін навчання
 1 Англійське документування: мова та стиль Робоча програма Силабус035-21 АДМС
 2 Лінгвістична прагматика Робоча програма Силабусне обрано
 3 Лінгвокраїнознавство країн першої
 іноземної мови
 Робоча програма Силабус035-21 ЛКПІМ
 4 Основи перекладу ділового мовлення Робоча програма Силабус035-21 ОПДМ
 5 Основи теорії мовної комунікації Робоча програма Силабус035-21 ОТМК
 6 Переклад ділового мовлення Робоча програма Силабус035-21 ПДМ
 7 Переклад у галузі економіки, менеджменту
 та права
 Робоча програма Силабус035-21 ПГЕМ
 8 Переклад у галузі комп'ютерної техніки Робоча програма Силабус035-21 ПГКТ
 9 Практичний курс базової французької мови Робоча програма Силабус035-21 ПКБФМ
 10 Практичний курс четвертої іноземної (іспанської)
 мови
 Робоча програма Силабус035-21 ПКІМ
 11 Суспільно-політичний переклад Робоча програма Силабус035-21 СПП
         Фахові вибіркові дисципліни для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2021 року вступу (на 3-й курс), нормативний термін навчання
 1 Математичні задачі енергетики Робоча програма Силабус141-21 МЗЕ
 2 Основи автоматизованого проектування Робоча програма Силабус141-21 ОАП
 3 Основи вітроенергетики Робоча програма Силабус141-21 ОВЕ
 4 Спеціальні електричні машини Робоча програма Силабус141-21 СЕМ
 5 Сучасні засоби вимірювання, контролю та
 діагностики в енергетиці
 Робоча програма Силабус141-21 СЗВ
 6 Теорія автоматичного керування Робоча програма Силабус141-21 ТАК
 7 Теорія електроприводу Робоча програма Силабус141-21 ТЕП
 8 Техніка високих напруг Робоча програма Силабус141-21 ТВН
 9 Технічна термодинаміка та тепломасообмін Робоча програма Силабус141-21 ТТТ
         Фахові вибіркові дисципліни для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 2021 року вступу (на 3-й курс), скорочений термін навчання
 1 Електропостачання промислових підприємств та міст Робоча програма Силабус141-21ск ЕППМ
 2 Інформаційні системи обліку енергії Робоча програма Силабус141-21ск ІСОЕ
 3 Математичні задачі енергетики Робоча програма Силабус141-21ск МЗЕ
 4 Мехатроніка та робототехніка Робоча програма Силабус141-21ск МР
 5 Монтаж та експлуатація електрообладнання
 підприємств
 Робоча програма Силабус141-21ск МЕЕП
 6 Основи енергетичного менеджменту Робоча програма Силабус141-21ск ОЕМ
 7 Особливі режими електричних мереж Робоча програма Силабус141-21ск ОРЕМ
 8 Програмні засоби комп'ютерних систем та мереж Робоча програма Силабус141-21ск ПЗКСМ
 9 Сервоприводи Робоча програма Силабус141-21ск СП
 10 Силові перетворювачі автоматизованих
 електроприводів
 Робоча програма Силабус141-21ск СПАЕ
 11 Системи керування електроприводами Робоча програма Силабус141-21ск СКЕ
 12 Сонячна енергетика Робоча програма Силабус141-21ск СЕ
 13 Теорія автоматичного керування Робоча програма Силабус141-21ск ТАК
 14 Технічна термодинаміка та тепломасообмін Робоча програма Силабус141-21ск ТТТ
         Фахові вибіркові дисципліни для студентів спеціальності 151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 2021 року вступу (на 3-й курс), нормативний термін навчання
 1 Інтерфейси та протоколи передачі даних Робоча програма Силабус151-21 ІППД
 2 Інформаційно-вимірювальні системи Робоча програма Силабусне обрано
 3 Комп'ютерна логіка Робоча програма Силабус151-21 КЛ
 4 Основи вітроенергетики Робоча програма Силабус151-21 ОВ
 5 Основи збирання, обробки і передачі інформації Робоча програма Силабус151-21 ОЗОПІ
 6 Програмно-технічні комплекси комп'ютерно-
 інтегрованих технологій
 Робоча програма Силабусне обрано
 7 Спеціальні електричні машини Робоча програма Силабус151-21 СЕМ
 8 Теорія автоматів Робоча програма Силабусне обрано
         Фахові вибіркові дисципліни для студентів спеціальності 151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 2021 року вступу (на 3-й курс), скорочений термін навчання
 1 Аналітичні та нереляційні бази даних Робоча програма Силабусне обрано
 2 Бази даних комп'ютеризованих систем автоматики Робоча програма Силабусне обрано
 3 Веб-програмування інтернет речей та мобільних
 додатків
 Робоча програма
 Силабус151-21ск ВПІРМД
 4 Інформаційні системи обліку енергії Робоча програма Силабус151-21ск ІСОЕ
 5 Мікропроцесорні та програмні засоби систем
 автоматики
 Робоча програма Силабусне обрано
 6 Основи автоматизованого проектування Робоча програма Силабус151-21ск ОАП
 7 Принципи побудови програмного забезпечення системи
 керування та контролю 
 Робоча програма Силабусне обрано
 8 Програмні засоби комп'ютерних систем та мереж Робоча програма Силабус151-21ск ПЗКСМ
 9 Програмування промислових інтерфейсів Робоча програма Силабусне обрано
 10 Програмування систем реального часу Робоча програма Силабусне обрано
 11 Проектування індустріальних інтернет речей Робоча програма Силабусне обрано
 12 Проектування інтернет речей користувачів Робоча програма Силабусне обрано
 13 Проектування комп'ютерних систем та мереж Робоча програма Силабусне обрано
         Фахові вибіркові дисципліни для студентів спеціальності 152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 2021 року вступу (на 3-й курс), нормативний термін навчання
 1 Інформаційно-вимірювальні системи Робоча програма Силабусне обрано
 2 Методи та засоби вимірювання Робоча програма Силабус152-21 МЗВ 
 3 Основи вітроенергетики Робоча програма Силабус152-21 ОВ
 4 Основи збирання, обробки і передачі інформації Робоча програма Силабус152-21 ОЗОПІ
 5 Спеціальні електричні машини Робоча програма Силабусне обрано
 6 Технічні засоби вимірювальних систем Робоча програма Силабусне обрано
         Фахові вибіркові дисципліни для студентів спеціальності 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська 2020 року вступу (на 4-й курс), нормативний термін навчання
 1 Аналітичне читання (англійською мовою) Робоча програма Силабус035-20 АЧ (АМ)
 2 Аналітичне читання (німецькою мовою) Робоча програма Силабус035-20 АЧ (НМ)
 3 Іспанська мова для професійних цілей Робоча програма Силабус035-20 ІМПЦ
 4 Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови Робоча програма Силабус035-20 ЛКДІМ
 5 Основи електроенергетики та галузева термінологія Робоча програма Силабусне обрано
 6 Основи міжкультурної комунікації Робоча програма Силабус035-20 ОМК
 7 Основи редагування перекладів Робоча програма Силабус035-20 ОРП
 8 Педагогічна майстерність викладача іноземних мов Робоча програма Силабус035-20 ПМВІМ
 9 Переклад у галузі гірництва Робоча програма Силабус035-20 ПГГ
 10 Переклад у галузі електроенергетики Робоча програма Силабус035-20 ПГЕ
 11 Розвиток комунікативних навичок з французької мови Робоча програма Силабус035-20 РКНФМ
 12 Суспільно-політичний переклад Робоча програма Силабус035-20 СПП
         Фахові вибіркові дисципліни для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2020 року вступу (на 4-й курс), нормативний термін навчання
 1 Електропостачання промислових підприємств та міст Робоча програма Силабус141-20 ЕППМ
 2 Інформаційні системи обліку енергії Робоча програма Силабус141-20 ІСОЕ
 3 Мехатроніка та робототехніка Робоча програма Силабус141-20 МР
 4 Монтаж та експлуатація електрообладнання
 підприємств
 Робоча програма Силабус141-20 МЕЕП
 5 Основи енергетичного менеджменту Робоча програма Силабус141-20 ОЕМ
 6 Особливі режими електричних мереж Робоча програма Силабус141-20 ОРЕМ
 7 Сервоприводи Робоча програма Силабус141-20 СП
 8 Силові перетворювачі автоматизованих
 електроприводів
 Робоча програма Силабус141-20 СПАЕ
 9 Системи керування електроприводами Робоча програма Силабус141-20 СКЕ
 10 Сонячна енергетика Робоча програма Силабус141-20 СЕ
         Фахові вибіркові дисципліни для студентів спеціальності 151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 2021 року вступу (на 4-й курс), нормативний термін навчання
 1 Аналітичні та нереляційні бази даних Робоча програма Силабус151-20 АНБД
 2 Бази даних комп'ютеризованих систем та автоматики Робоча програма Силабусне обрано
 3 Веб-програмування інтернет речей та мобільних
 додатків
 Робоча програма Силабус151-20 ВПІР
 4 Інформаційні системи обліку енергії Робоча програма Силабус151-20 ІСОЕ
 5 Мікропроцесорні та програмні засоби систем автоматики Робоча програма Силабусне обрано
 6 Основи автоматизованого проектування Робоча програма Силабусне обрано
 7 Принципи побудови програмного забезпечення системи
 керування та контролю
 Робоча програма Силабусне обрано
 8 Програмні засоби комп'ютерних систем та мереж Робоча програма Силабус151-20 ПЗКСМ
 9 Програмування промислових інтерфейсів Робоча програма Силабусне обрано
 10 Програмування систем реального часу Робоча програма Силабусне обрано
 11 Проектування індустріальних інтернет речей Робоча програма Силабусне обрано
 12 Проектування інтернет речей користувачів Робоча програма Силабусне обрано
 13 Проектування комп'ютерних систем та мереж Робоча програма Силабусне обраноПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Вибіркові дисципліни, спрямовані на розвиток соціальних навичок (Soft skills)
для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

2022 року вступу (на 2-й семестр)

 №   Назва дисципліни
Робоча програма Силабус Список студентів,
які обрали дисципліну   
    1 Сталий розвиток енергетики Робоча програма Силабус СРЕ-22м  
    2

Зелена промисловість

Робоча програма
Силабус
не обрано  
    3

Основи критичного мислення

Робоча програма
Силабус
ОКМ-22м
    4

Соціальна відповідальність бізнесу

Робоча програма
Силабус
не обрано
    5

Психологія продажу на
високотехнологічних ринках

Робоча програма
Силабус ППВР-22м
    6

Авторське право

Робоча програма
Силабус
не обрано
    7 Правова охорона комп'ютерних
програм
Робоча програма
Силабус
не обрано
    8

Академічна мобільність індивіда

Робоча програма
Силабус
не обрано
   9 Домедична допомога: теорія
та практика
Робоча програма
Силабус

ДДТП-22м

 10 Психологія управління Робоча програма
Силабус

ПУП-22м

 11 Соціальний захист та соціальна
безпека
Робоча програма
Силабус

не обрано

Фахові вибіркові дисципліни

для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

2022 року вступу (на 2-й семестр)

 №   Назва дисципліни
Робоча програма Силабус Список студентів,
які обрали дисципліну   
для здобувачів спеціальності 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
    1 Історія перекладу Робоча програма Силабус ІП-035-22м
    2

Особливості усного перекладу

Робоча програма
Силабус
ОУП-035-22м
    3

Порівняльна стилістика українського та
англійського наукового мовлення

Робоча програма
Силабус
ПСУ-035-22м  
    4

Теорія та практика макроперекладу

Робоча програма
Силабус
не обрано
    5

Особливості художнього перекладу

Робоча програма
Силабус ОХП-035-22м
    6

Проблеми міжкультурної комунікації та
перекладу

Робоча програма
Силабус
не обрано  
    7 Лінгвістична прагматика Робоча програма
Силабус
не обрано
    8

Літературознавчі концепції ХХІ сторіччя

Робоча програма
Силабус
не обрано
    9 Лінгвокультурологічні аспекти комунікації
у сфері етичного дискурсу

Робоча програма

Силабус

не обрано

для здобувачів спеціальності 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 1 Оптимізація процесів електромеханічного
перетворення енергії
Робоча програма Силабус ОПЕПЕ 141м-22
 2 Сучасні методи синтезу систем керування Робоча програма
Силабус
СМССК 141м-22
 3 Схемотехнічне проектування в
електромеханіці
Робоча програма
Силабус
СПЕМ 141м-22
 4 Електромеханічні системи загально-
промислових установок
Робоча програма
Силабус
ЕСЗУ 141м-22
 5 Мережеві технології автоматизації Робоча програма
Силабус
МТА 141м-22
 6 Інтелектуальні системи керування
та захисту
Робоча програма
Силабус
ІСКЗ 141м-22
 7 Інноваційні теплові та електричні
джерела енергії
Робоча програма
Силабус
ІТЕДЕ 141м-22
 8 Електромагнітна сумісність систем
електропостачання
Робоча програма
Силабус
ЕМС 141м-22
 9 Управління електроспоживанням Робоча програма
Силабус
УЕС 141м-22
 10 Сучасна перетворювальна техніка Робоча програма
Силабус
СПТ 141м-22
 11 Енергозбереження у промисловому та
муніципальному секторах
Робоча програма
Силабус
ЕПМС 141м-22
 12 Моделювання об'єктів електроенергетики Робоча програма
Силабус
МОЕ 141м-22
 13 Перспективні тенденції розвитку
відновлюваної енергетики
Робоча програма
Силабус
ПТРВЕ 141м-22

для здобувачів спеціальності 151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

1 Комп'ютерно-інтегровані технології
інтернет речей користувачів
Робоча програма
Силабус
не обрано
2 Протоколи комп'ютеризованих систем
індустріальних інтернет речей
Робоча програма
Силабус
ПКСІ 151м-22
3 Використання методів машинного навчання
комп'ютерно-інтегрованих систем інтернет
речей користувача
Робоча програма
Силабус
ВММН 151м-22
4 Методи і алгоритми створення систем
нечіткого автоматичного керування
індустріальних інтернет речей
Робоча програма
Силабус
не обрано
5 Моделювання об'єктів і систем управління  Робоча програма
Силабус
МОСУ 151м-22
6 Мережеві технології автоматизації Робоча програма
Силабус
не обрано
7 Сучасні методи синтезу систем керування Робоча програма
Силабус
не обрано
8 Інтелектуальні системи керування та
захисту
Робоча програма
Силабус
не обрано
9 Інноваційні теплові та електричні
джерела енергії
Робоча програма
Силабус
ІТЕДЕ 151м-22
10 Перспективні тенденції розвитку
відновлюваної енергетики
Робоча програма
Силабус
не обрано
11 Моделювання об'єктів електроенергетики Робоча програма
Силабус
не обрано
12 Електромагнітна сумісність систем
електропостачання
Робоча програма
Силабус
не обрано

для здобувачів спеціальності 152. Метрологія та інормаційно-вимірювальна техніка

1 Метрологічна експертиза та нормоконтроль Робоча програма
Силабус
МЕН 152м-22
2 Стандартизація та сертифікація Робоча програма
Силабус
не обрано
3 Інформаційно-вимірювальні системи Робоча програма
Силабус
ІВС 152м-22
4 Сенсорні системи Робоча програма
Силабус
не обрано
5 Інтелектуальні технології вимірювань Робоча програма
Силабус
ІТВ 152м-22
6 Інтелектуальні продукти та системи Робоча програма
Силабус
не обрано


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт