Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Спеціальність

Назва дисципліни

Робоча програма

Силабус

для студентів другого (магістерського) рівня (2021 рік вступу)

навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills

035.041,
141,
151,
152

Cталий розвиток енергетики

Програма

Силабус

Основи критичного мислення

Програма

Силабус

Психологія продажів на високотехнологічних ринках

Програма

Силабус

Соціальна відповідальність бізнесу

Програма

Силабус

Етика публічної діяльності

Програма

Силабус

Лідерство

Програма

Силабус

Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами

Програма

Силабус

Основи підприємництва

Програма

Силабус

Публічне управління соціальною та гуманітарною сферою

Програма

Силабус

Публічна політика та врядування

Програма

Силабус

Економічна психологія

Програма

Силабус

фахові навчальні дисципліни

141,
151,
152

Сучасні методи синтезу систем керування

Програма

Силабус

Схемотехнічне проектування в електромеханіці

Програма

Силабус

Мікропроцесорні системи керування та захисту

Програма

Силабус

Вентильний електропривод загальнопромислових механізмів

Програма

Силабус

Мережеві технології автоматизації

Програма

Силабус

Електромагнітна сумісність систем електропостачання

Програма

Силабус

Моделювання об'єктів електроенергетики

Програма

Силабус

Управління електроспоживанням

Програма

Силабус

Енергозбереження у промисловому та муніципальному секторах

Програма

Силабус

Сучасна перетворювальна техніка

Програма

Силабус

Перспективні тенденції розвитку відновлювальної енергетики

Програма

Силабус

Інноваційні теплові та електричні джерела енергії

Програма

Силабус

Діагностичний контроль ізоляції кабельних мереж

Програма

Силабус

Комп'ютерно-інтегровані технології інтернет речей користувачів

Програма

Силабус

Використання методів машинного навчання комп'ютерно-інтегрованих систем інтернет речей користувачів

Програма

Силабус

Протоколи комп'ютеризованих систем інтернет речей користувачів

Програма

Силабус

Методи і алгоритми створення систем нечіткого автоматичного керування індустріальних інтернет речей

Програма

Силабус

Метрологічна експертиза та нормоконтроль

Програма

Силабус

Інформаційно-вимірювальні системи

Програма

Силабус

Сенсорні системи

Програма

Силабус

Стандартизація та сертифікація

Програма

Силабус

Інтелектуальні прилади та системи

Програма

Силабус

Інтелектуальні технології вимірювань

Програма

Силабус

Оптимізація електромеханічних систем

Програма

Силабус

035.041

Порівняльна стилістика українського та англійського наукового мовлення

Програма

Силабус

Історія перекладу

Програма

Силабус

Особливості  усного перекладу

Програма

Силабус

Особливості художнього перекладу

Програма

Силабус

Теорія та практика макроперекладу

Програма

Силабус

для студентів першого (бакалаврського) рівня
(2021 рік вступу, скорочена форма навчання)

фахові навчальні дисципліни 

141

Механіка машин

Програма

Силабус

Сучасні засоби вимірювання, контролю та діагностики в енергетиці

Програма

Силабус


ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Спеціальність

Назва дисципліни

Робоча програма

Силабус

  НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, СПРЯМОВАНІ НА РОЗВИТОК SOFT SKILLS  
                                   

035.041,
141,
151,
152

 Політологія Програма Силабус
 Англійська мова для медіаграмотності ПрограмаСилабус 
 Ділова іноземна мова ПрограмаСилабус
 Професійно-орієнтована іноземна мова ПрограмаСилабус
 Сталий розвиток електроенергетики ПрограмаСилабус 
 Міжнародні гранти та академічна мобільність ПрограмаСилабус 
 Zero Waste (нуль відходів та нуль втрат) ПрограмаСилабус 
 Основи зеленої промисловості ПрограмаСилабус 
 Креативна економіка ПрограмаСилабус 
 Комп'ютерна графіка, дизайн та мультимедіа ПрограмаСилабус 
 Міжнародний етикет    ПрограмаСилабус 
 Корпоративна соціальна відповідальність   ПрограмаСилабус 
 Тренінг курс "Сам собі турагент"    ПрограмаСилабус 
 Особисте страхування    ПрограмаСилабус 
 Психологія PR і реклами    ПрограмаСилабус 
 Персональний брендинг    ПрограмаСилабус 
 Майстер-клас успішних презентацій    ПрограмаСилабус 
 Маркетинг туристичних послуг    ПрограмаСилабус 
  ФАХОВІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ  
  Спеціальність 035.041  
  Нормативний термін навчання  
          035.041  Практичний курс четвертої іноземної (іспанської) мовиПрограма Силабус 
 Практичний курс базової французької мови Програма Силабус 
 Переклад у галузі економіки, менеджменту та праваПрограма Силабус 
 Переклад у галузі комп'ютерної технікиПрограма Силабус 
 Англійське документування: мова та стильПрограма Силабус 
 Переклад ділового мовленняПрограма Силабус 
 Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мовиПрограма
Силабус 
 Основи та термінологія у галузі електроенергетикиПрограма Силабус 
 Лінгвістична прагматикаПрограма Силабус 
  Спеціальність 141  
  Нормативний термін навчання  
               141     Теорія електроприводуПрограмаСилабус
 Теорія автоматичного керуванняПрограма Силабус 
 Спеціальні питання електричних машинПрограмаСилабус 
 Теорія електромагнітного поля в задачах електропостачанняПрограма Силабус 
 Сучасні засоби вимірювання, контролю та діагностики в енергетиціПрограма Силабус 
 Математичні задачі енергетикиПрограма Силабус 
 Основи вітроенергетикиПрограма Силабус 
 Техніка високих напругПрограма
Силабус 
 Технічна термодинаміка та тепломасообмінПрограма Силабус 
 Механіка машинПрограмаСилабус 
  Спеціальність 141  
  Скорочений термін навчання  
         141ск                   Біоенергетичні технологіїПрограма Силабус 
 Теорія електроприводуПрограма Силабус 
 Теорія електромагнітного поля в задачах електропостачанняПрограма Силабус 
 Основи вітроенергетикиПрограма Силабус 
 Техніка високих напругПрограма Силабус 
 Технічна термодинаміка та тепломасообмінПрограма Силабус 
 Математичні задачі енергетикиПрограма Силабус 
 Системи керування електроприводамиПрограма Силабус 
 Силові перетворювачі автоматизованих електроприводівПрограма Силабус 
 СервоприводиПрограма Силабус
 Мехатроніка та робототехнікаПрограмаСилабус 
 Теорія автоматичного керуванняПрограма Силабус 
 Спеціальні питання електричних машинПрограма Силабус 
 Інформаційні системи обліку енергіїПрограма Силабус 
 Монтаж та експлуатація електрообладнання підприємствПрограмаСилабус 
 Особливі режими електричних мережПрограма
Силабус 
 Електропостачання промислових підприємств та міст + КППрограма Силабус 
 Сонячна енергетикаПрограма Силабус 
 Основи енергетичного менеджментуПрограма Силабус 
  Спеціальність 151  
  Нормативний термін навчання  
           151 Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів автоматизаціїПрограма Силабус 
 Моделювання вимірювальних пристроївПрограмаСилабус 
 Теорія автоматівПрограма Силабус 
 Комп'ютерна логікаПрограма Силабус 
 Основи збирання, обробки і передачі інформаціїПрограма Силабус 
 Інформаційно-вимірювальні системиПрограмаСилабус 
  Спеціальність 151  
  Скорочений термін навчання  
         151ск              Теорія автоматівПрограма Силабус 
 Комп'ютерна логікаПрограма Силабус 
 Основи збирання, обробки і передачі інформації
Програма Силабус 
 Інформаційно-вимірювальні системиПрограмаСилабус 
 Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів автоматизаціїПрограма Силабус 
 Моделювання вимірювальних пристроївПрограма Силабус 
 Веб-програмування інтернет речей та мобільних додатківПрограма Силабус 
 Програмування промислових інтерфейсівПрограмаСилабус 
 Програмування систем реального часуПрограма Силабус 
 Принципи побудови програмного забезпечення систем керування та контролюПрограма Силабус 
 Мікропроцесорні та програмні засоби систем автоматикиПрограма Силабус 
 Програмні засоби комп'ютерних систем та мережПрограма Силабус 
 Аналітичні та нереляційні бази данихПрограма Силабус
 Бази даних комп'ютеризованих систем та автоматикаПрограма Силабус
 Проектування комп'ютерних систем та мережПрограма Силабус 
 Проектування інтернет речей користувачівПрограма Силабус 
  Спеціальність 152  
  Нормативний термін навчання  
             152 Віртуальні вимірювальні пристроїПрограмаСилабус 
 Моделювання вимірювальних пристроївПрограма Силабус 
© 2006-2022 Інформація про сайт